O výstavě

VÝSTAVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
PODHORY


Doprovodný program na výstavě
Doprovodný program na výstavě

Výstava zemědělské techniky Podhory zahájila svou historii jako Den techniky organizovaný Středním odborným učilištěm zemědělským ve Fořtu v Krkonoších v roce 1996. Jejím cílem bylo představit zemědělským podnikatelům nejnovější trendy v technice na sklizeň a údržbu travních porostů a porostů na svažitých pozemcích. Prodejci techniky se v té době do horských oblastí zrovna nehrnuli.

Jak šel čas, ustálila se frekvence pořádání výstavy na jednu akci za dva
roky vždy v roce mezi dvěma výstavami Techagro. Název PODHORY výstava získala v roce 1999. Učiliště zaniklo, a aby spolu s ním nezanikla
i výstava, organizace se v roce 2005 ujala Okresní agrární komora
Trutnov.

V současnosti je výstava zaměřena na techniku pro sklizeň a údržbu travních porostů, údržbu svažitých pozemků, techniku na konzervaci píce pro hospodářská zvířata, dále zde najdete chovatelské potřeby, techniku a technologie na energetické využití biomasy, výrobce náhradních dílů, výrobce potřeb pro údržbu strojů.

Výstava je doplněna o předvedení práce některých strojů.
Navštěvují ji zemědělci, žáci zemědělských škol i neodborná veřejnost. Pro návštěvníky z řad veřejnosti připravujeme doprovodný program -
v minulých ročnících například ukázky práce s koňmi a pro děti
hospodářská zvířata. Samozřejmě nechybí občerstvení.

Naši výstavu pravidelně finančně podporu Královéhradecký kraj. Na organizaci a propagaci výstavy se podílí také městys Černý Důl.

Výstava se koná na louce pod širým nebem, proto je třeba, aby návštěvníci počítali s nižším komfortem a v případě potřeby se vybavili teplejším oblečením popř. vhodnou obuví.